Erbjudandet i sammandrag

Indentive är i behov av nytt kapital, efter tidigare allt för optimistiska förväntningar. Efter förändringar i styrelse och ledning, ett antal besparingsåtgärder samt ett stärkt fokus på kommersiell utveckling, har styrelsen beslutat att genomföra en kapitalisering på cirka 18,1 miljoner kronor genom nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Kort fakta
Pris
1,40 kronor per nyemitterad aktie
Avstämningsdag för deltagande
30 maj 2018
Teckningstid
1-15 juni 2018
Handel i teckningsrätter
1-13 juni 2018
Villkor
För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 30 maj erhålls en (1) teckningsrätt vilken berättigar till teckning av två (2) aktier
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Uppgår till 10,8 MSEK, motsvarande 60 procent

Varför investera i Indentive?

Vi kör nu full fart framåt med Indentive 2.0 som ett renodlat produktbolag med fokus på produktutveckling, kundleveranser och med ökat fokus på marknadsföring och försäljning.

 • Connective är nu i drift med aktiva användare
 • Vi jobbar hårt med att få den första internationella kunden
 • Vår kundbas, beståendes av stadsnät, har kompletterats med ett första bostadsbolag
 • Vi har fem referenskunder och fler på gång
 • Relationer till operatörer med tro på IoT som nästa stora konsumenttjänst
 • Ny personal med internationellt nätverk bland potentiella kunder och partners

Utmaningar och åtgärder

Indentive har det senaste året haft ett antal utmaningar. I och med det har ett antal åtgärder vidtagits för att göra bolaget bättre rustat för att på ett framgångsrikt sätt kommersialisera sin IoT-plattform:

 • Ny VD med erfarenhet av turn-arounds och väletablerade relationer till kunder och partners
 • Förstärkt kompetens genom förvärvet av Vodvision Europe AB
 • Ny ledningsgrupp
 • Delvis förändrad styrelse. Bland annat ny ordförande
 • Omstämpling av samtliga A-aktier till B-aktier
 • Sålt Pergas AB
 • Delar av Utvecklingshuset avyttrades för ett starkare fokus på våra kärnprodukter inom IoT och TV samt stärka kassaflöde och resultat

Tidplan

28 maj 2018 Sista handelsdag inklusive teckningsrätter
29 maj 2018 Första handelsdag exklusive teckningsrätter
30 maj 2018 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
31 maj 2018Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
1–15 juni 2018Teckningsperiod
1–13 juni 2018 Handel med teckningsrätter
1 juni 2018 Handel med betald tecknad aktie (BTA) till och med Emissionen har registrerats hos Bolagsverket
20 juni 2018 Beräknat datum för offentliggörande av utfallet av Företrädesemissionen
28 maj 2018
Sista handelsdag inklusive teckningsrätter
29 maj 2018
Första handelsdag exklusive teckningsrätter
30 maj 2018
Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
31 maj 2018
Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
1-15 juni 2018
Teckningsperiod
1-13 juni 2018
Handel med teckningsrätter
1 juni 2018
Handel med betald tecknad aktie (BTA) till och med Emissionen har registrerats hos Bolagsverket
20 juni 2018
Beräknat datum för offentliggörande av utfallet av Företrädesemissionen

Vill du veta mer?

Läs mer om bolaget, marknaden och företrädesemissionen i det prospekt som har registrerats och godkänts av Finansinspektionen.

Investeringsträffar