För investerare

Här finner du information om Indentive, vår aktie, ägarstruktur samt uppgifter om kommande händelser och aktiviteter.

Investerarkontakt

Ulrika Andersson
+46 (0)13 465 85 00
ir@indentive.se