För investerare

Här finner du information om Indentive, vår aktie, ägarstruktur samt uppgifter om kommande händelser och aktiviteter.

Prospekt

Tilläggsdokument

Investerarkontakt

Mikael Hult
+46(0)13 465 85 01
ir@indentive.se

Certified Adviser

Remium Nordic AB
Humlegårdsgatan 20
111 35 Stockholm
08-454 32 00
http://www.remium.com/