Styrelse

Björn Persson, f. 1955

Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2018

Björn Persson har startat och drivit ett flertal bolag inom media och IT sedan tidigt 80-tal. Fokus har legat på projekt och företag där ny teknik inom TV och IT tagits i bruk av operatörer worldwide för att generera nya intäktsströmmar. Björn Persson har arbetat med affärs- och teknikutveckling för många aktörer inom media och telecom, bl.a. Kinnevik, Telia, Comhem. Philips, Viacaom, BBC och DigiTV Han startade 1984 konsultföretaget ConNova som ombildades till ett mjukvaruföretag inom kundhantering och säkerhet och listades på Stockholmsbörsens O-lista 1997. Björn Persson har också suttit, och sitter, i ett antal bolagsstyrelser, varav några börsnoterade.

Utbildning: Civilingenjör fysik och elektronik vid Linköpings Tekniska Högskola.

Innehav: Björn Persson innehar via bolag 311 500 aktier av serie B samt 308 500 teckningsoptioner (TO1) som berättigar till teckning av 61 700 aktier av serie B. Persson förvaltar även som delägare och styrelseordförande i Vodvision Holding AB (under namnändring till Connova Holding AB) ytterligare 359 500 aktier av serie B samt 359 500 teckningsoptioner (TO1) som berättigar till teckning av 71 900 aktier av serie B.


Mattias Andersson, f. 1974

Styrelseledamot sedan 2011

Mattias Andersson är en av grundarna i Indentive och är sedan 2011 anställd som mjukvaruutvecklare.

Utbildning: Studier i fysikprogrammet med inriktning teoretisk fysik vid vid Linköpings Universitet samt studier i teoretisk filosofi med vetenskapsteori vid Linköpings Universitet.

Innehav: Mattias Andersson innehar privat 416 700 aktier av serie A, 65 833 aktier av serie B samt 200 teckningsoptioner (TO2016/19) avseende aktier av serie B i Bolaget som berättigar till teckning av 5 000 aktier av serie B samt 3.333 teckningsoptioner TO1 vilka berättigar till teckning av 666 aktier av serie B.


Jan Johansson, f. 1942

Styrelseledamot sedan 2017

Jan Johansson har lång erfarenhet från finansbranschen genom bland annat arbete vid bank och fondkommisionärsbolag. Jan Johansson har varit verkställande direktör och delägare i flertalet bolag samt innehaft flertalet styrelseuppdrag inom skilda områden. Jan har mångårig erfarenhet både från noterade och ägarledda bolag.

Utbildning: Handelsgymnasium och kompletterande ekonomistudier inom bank och finans.

Innehav: Innehav: Jan Johansson innehar genom bolaget Jan Johansson Förvaltnings AB
23.611 aktier av serie B i Bolaget. Dessutom innehar Johansson, via samma bolag, 300 teckningsoptioner (TO2016/19) som berättigar till teckning av 7 500 aktier av serie B,
samt 11.111 teckningsoptioner (TO1) vilka berättigar till teckning av 2.222 (avrundat) aktier av serie B.


Gunnar Jardelöv, f. 1947

Styrelseledamot sedan 2017

Gunnar Jardelöv har lång och gedigen erfarenhet av styrelsearbete och företagsledning samt internationella affärer. Gunnar har stor erfarenhet inom bland annat försäljning, företagsrekonstruktioner, etableringar och utveckling av internationella affärer.

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Innehav: Gunnar Jardelöv innehar genom bolaget Contigo Förvaltning AB 102 083 aktier av serie B samt 300 teckningsoptioner (TO2016/19) avseende aktier av serie B som berättigar till teckning av 7 500 aktier samt 8.333 teckningsoptioner TO1 vilka ger rätt att teckna 1.666 aktier av serie B.