Revisorer

Bolagets revisor är sedan 2011 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som på årsstämman den 26 april 2018 omvaldes för perioden intill slutet av årsstämman 2019. Auktoriserad revisor Nicklas Kullberg är utsedd till huvudansvarig revisor.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Box 305, 581 02 Linköping.