Pressmeddelanden


Indentive får beställning på  nästa generations digitala TV-lösning

Indentive har fått i uppdrag av it-konsultbolaget Attentec AB att skapa nästa generations IP-TV-lösning. Produkten kommer att levereras till flera områden i Norge såsom offentlig sektor, sjöfarts- och energibranschen (oljeriggningar och kryssningsfartyg) samt till äldrevården och hotellverksamheter. Indentives ansvar är utvecklingen av en webbapp, grafisk design och viss implementering. Arbetet beräknas pågå under perioden januari…

Read more

Indentive förvärvar Vodvision Europe AB

Indentive har tecknat avtal om att förvärva Vodvision Europe AB, som verkar inom tv och telekom. Förvärvet förstärker Indentives organisation, breddar bolagets produktutbud och stärker bolagets position som helhetsleverantör inom Internet of Things (IoT).

Read more

Indentive och Uppsalahem tecknar avtal för leverans av nya digitala tjänster

Indentive ingår ett tillsvidareavtal med det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem där de sistnämnda förvärvar nyttjanderätten till IoT-plattformen ConnectiveTM för 400 000 SEK. Nyttjanderätten ger dem möjligheten att distribuera digitala tjänster till sina kunder, så som smarta hem-tjänster och optimerad fastighetsstyrning som kan minska energiförbrukningen.

Read more

Anders Visell ny vd för Indentive AB

Det nyligen börslistade IoT-bolaget Indentive växlar nu upp och intensifierar sin internationalisering. Som ett led i detta har styrelsen i Indentive AB utsett Anders Visell till ny vd från och med den 12 december 2017.

Read more

Indentive levererar IoT-plattform till invånare i Jönköpings kommun genom samarbete med Jönköping Energi och Kalejdo bredband

Det snabbväxande techbolaget Indentive har tillsammans med Kalejdo bredband tecknat avtal med det kommunalägda bolaget Jönköping Energi. Det betyder att invånare i Jönköping kommun får en helhetslösning för Internet of Things (IoT) i sitt stadsnät. Vinsterna med lösningen väntas bli många; effektiviserade samhällsfunktioner, tryggare omsorg och smarta hem-tjänster som ska förenkla vardagen för kommunen och…

Read more