Pressmeddelanden


Kommuniké från Indentive AB:s extra bolagsstämma den 13 februari 2018

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag från den 11 januari 2018, förvärva Vodvision Europe AB genom nyemission av 713 000 units, var och en bestående av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption, innefattande dels emission av 713 000 aktier av serie B medförande en ökning av aktiekapitalet om 142 600 kronor,…

Read more

Indentive fördjupar samarbetet med Digital Sports Partner och får order värd 3,3 MSEK

Indentive utökar sitt samarbete med Digital Sports Partner (DSP) som arbetar med innovativa digitala lösningar och infrastruktur inom sportindustrin, däribland Svenska hockeyligan (SHL). Indentive är sedan tidigare vald som utvecklingspartner och nu fördjupas samarbetet ytterligare när man får uppdrag inom apputveckling och design. Ordern är värd drygt 3,3 MSEK och arbetet beräknas pågå under sex…

Read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INDENTIVE AB

Aktieägarna i Indentive AB, org.nr 556840-2076 (nedan kallat Bolaget), kallas härmed till extra bolagsstämma, tisdagen den 13 februari 2018 klockan 11.00 i Bolagets lokaler på Teknikringen 4C i Linköping. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken senast onsdagen den 7 februari 2018. Aktieägare som önskar…

Read more

Indentive får miljonorder. Ska utveckla molnlösning och visualisering av data för byggbranschen

Indentive har fått i uppdrag av InviSense AB att utveckla en intuitiv molnlösning för insamlade mätdata från fuktsensorer samt visualisering av data via en handhållen skanner. Fuktsensorerna används idag inom byggbranschen för att tidigt kunna upptäcka fuktskador i byggnader. Uppdraget är värt ca 1 MSEK.

Read more

Indentive börjar publicera nyhetsbrev

Vi på Indentive vill berätta mer om vad som händer mellan pressreleaser och kvartalsrapporter. Därför börjar vi nu publicera nyhetsbrev. Genom nyhetsbreven får du en större inblick i vad som händer på bolaget – hur medarbetarnas vardag ser ut, hur vi jobbar, pågående case och mycket mer. Vi vill kort sagt visa vad som gör oss…

Read more