Pressmeddelanden

INDENTIVE | June 28, 2019

Kalejdo köper en egen instans av Connective, med syfte att säkra leveranser till sina 28 stadsnätskunder. Affären är värd 3 miljoner kronor


READ MORE >

 

INDENTIVE | May 29, 2019

Fibra har anslutit sig till Kalejdos Sakernas Stadsnät och kommer därigenom att använda Indentives öppna IoT-plattform Connective


READ MORE >

INDENTIVE | May 29, 2019

Kalejdo Bredband har tecknat avtal med Fastbit för anslutning av ytterligare sex stadsnät till Sakernas stadsnät via Indentives plattform Connective


READ MORE >

INDENTIVE | May 28, 2019

Indentive Värdepapper ABs kvartalsrapport, januari – mars 2019


READ MORE >

INDENTIVE | May 16, 2019

Beslut vid Indentive Värdepapper ABs extra bolagsstämma den 16 maj 2019


READ MORE >

INDENTIVE | May 3, 2019

Styrelsen i Indentive Värdepapper AB föreslår bemyndigande för nyemission


READ MORE >

INDENTIVE | APRIL 29, 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Indentive Värdepapper AB


READ MORE >