Pressmeddelanden

 

INDENTIVE | Mars 26, 2020

INDENTIVE HJÄLPER UPPSALAHEM DIGITALISERA VARDAGSFUNKTIONER


READ MORE >

INDENTIVE | Februari 19, 2020

18 MARS: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INDENTIVE VÄRDEPAPPER AB


READ MORE >

INDENTIVE | Februari 19, 2020

4 MARS: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INDENTIVE VÄRDEPAPPER AB


READ MORE >

INDENTIVE | Februari 19, 2020

18 MARS: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INDENTIVE VÄRDEPAPPER AB


READ MORE >

INDENTIVE | November 19, 2019

Umeå Energi lanserar värmestyr-ningstjänst baserad på Indentives plattform Connective


READ MORE >

INDENTIVE | November 14, 2019

Utfall i Indentive Värdepappers företrädesemission


READ MORE >

INDENTIVE | November 5, 2019

Lunet har anslutit sig till Kalejdos Sakernas Stadsnät och kommer därigenom att använda Indentives öppna IoT-plattform Connective


READ MORE >

INDENTIVE | November 5, 2019

Beslut vid Indentive Värdepapper ABs extra bolagsstämma


READ MORE >

INDENTIVE | Oktober 23, 2019

Indentive offentliggör investeringsmemorandum


READ MORE >

INDENTIVE | Oktober 22, 2019

Indentive Värdepapper ABs kvartalsrapport, juli – september 2019


READ MORE >

INDENTIVE | Oktober 18, 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Indentive Värdepapper AB


READ MORE >

INDENTIVE | Oktober 18, 2019

Valberedningens förslag till ny styrelse i Indentive Värdepapper AB


READ MORE >

INDENTIVE | Oktober 16, 2019

Indentive beslutar om företrädesemission om 22,4 MSEK


READ MORE >

INDENTIVE | Oktober 16, 2019

Beslut vid Indentive Värdepapper ABs extra bolagsstämma den 16 oktober 2019


READ MORE >

INDENTIVE | September 16, 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Indentive Värdepapper AB


READ MORE >

INDENTIVE | September 5, 2019

Indentive Värdepapper AB har genomfört riktade nyemissioner om 3,8 MSEK


READ MORE >

INDENTIVE | August 30, 2019

Indentive Värdepapper ABs kvartalsrapport, april – juni 2019


READ MORE >

INDENTIVE | August 27, 2019

Indentive Operations AB har av Energimyndigheten tilldelats cirka 2,7 miljoner kronor, för att tillsammans med samarbetspartners utveckla nya tjänster för energibolag. Indentives del uppgår till cirka 2 miljoner kronor.


READ MORE >

INDENTIVE | June 28, 2019

Kalejdo köper en egen instans av Connective, med syfte att säkra leveranser till sina 28 stadsnätskunder. Affären är värd 3 miljoner kronor


READ MORE >

INDENTIVE | May 29, 2019

Fibra har anslutit sig till Kalejdos Sakernas Stadsnät och kommer därigenom att använda Indentives öppna IoT-plattform Connective


READ MORE >

INDENTIVE | May 29, 2019

Kalejdo Bredband har tecknat avtal med Fastbit för anslutning av ytterligare sex stadsnät till Sakernas stadsnät via Indentives plattform Connective


READ MORE >

INDENTIVE | May 28, 2019

Indentive Värdepapper ABs kvartalsrapport, januari – mars 2019


READ MORE >

INDENTIVE | May 16, 2019

Beslut vid Indentive Värdepapper ABs extra bolagsstämma den 16 maj 2019


READ MORE >

INDENTIVE | May 3, 2019

Styrelsen i Indentive Värdepapper AB föreslår bemyndigande för nyemission


READ MORE >

INDENTIVE | APRIL 29, 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Indentive Värdepapper AB


READ MORE >