Pressmeddelanden


Indentives IoT-plattform Connective testas av slutkunder i Varberg

Indentives IoT-plattform Connective testas av ett 40-tal slutkunder genom Varberg Energis öppna stadsnät net@seaside. I pilotprojektet testas plattformen och dess stöd för rörelsesensor, magnetkontakt, smart väggkontakt, trygghetslarm, vattendetektor och rökdetektor. Testet är ett steg i den kvalitetssäkring som görs innan en ny tjänst eller produkt lanseras i den skarpa produktionsmiljön.

Read more

Kalejdo Bredband har tecknat avtal med Karlstads El- och Stadsnät baserat på Indentives öppna IoT-plattform Connective

Kalejdo Bredband AB har tecknat avtal med Karlstads El- och Stadsnät AB avseende Sakernas Stadsnät, den öppna tjänsteplattformen för IoT-tjänster som baseras på Indentives IoT-plattform Connective. Avtalet har framförhandlats av Mittnät AB, som verkar som serviceorganisation för Karlstads stadsnät och sex andra stadsnät i Värmland och Dalarna. 

Read more

Korrigering av föreslaget incitamentsprogram att beslutas på extra bolagsstämma den 26 april 2018 samt publicering av fullständiga förslag till beslut

Indentive AB publicerar härmed fullständiga förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 26 april 2018. I kallelse till nämnda extra bolagsstämma finns ett förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) samt godkännande av överlåtelse av desamma i punkt 9. Bolaget publicerar härmed förslagsgivaren Mikael Hults fullständiga förslag till beslut och ber aktieägarna notera att…

Read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INDENTIVE AB

Aktieägarna i Indentive AB, org.nr 556840-2076 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 april 2018, ca klockan 13.30 (den extra bolagsstämman kommer hållas direkt efter Bolagets årsstämma som börjar klockan 13.00 vilket framgår av tidigare utsänd kallelse till årsstämman) i Bolagets lokaler på Teknikringen 4C i Linköping. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska…

Read more

Indentive presenterar ny ledningsgrupp

Indentive gör förändringar i ledningsgruppen. Nya i ledningen är V.P Sales, V.P Product Management samt V.P Development. 

Read more