Pressmeddelanden


Indentives dotterbolag Vodvision Europe AB säljer Pergas AB

Indentives dotterbolag Vodvision Europe AB har tecknat avtal om försäljning av helägda dotterbolaget Pergas AB till Hansson Kreativitet AB, ägt av Ola Hansson, VD i Pergas AB. I samband med det har avtal träffats med Indentives förre VD, Lars-Thomas Rasmussen, om ändringar i hans anställningsavtal. Rasmussens avtal, som sades upp i december 2017 för upphörande…

Read more

Indentive fokuserar på sina kärnprodukter inom IoT och TV och avyttrar konsultverksamhet

Indentive går nu in i kommersiell fas och kommer att fokusera hårdare på att marknadsföra och sälja sina produkter inom IoT och TV. Därför avyttrar bolaget nu konsultverksamheten och har skrivit avtal med HiQ som innebär att ett flertal medarbetare övergår som anställda hos HiQ. Indentive räknar med att affären förbättrar kassaflödet med upp till…

Read more

Björn Persson ny styrelseordförande i Indentive AB

Björn Persson har valts till ny styrelseordförande i Indentive AB. Han har tidigare varit styrelseledamot i bolaget. 

Read more

Beslut vid Indentive ABs extra bolagsstämma

Vid Indentive ABs extra bolagsstämma den 26 april 2018 gav stämman styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Stämman gav även bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, enligt styrelsens förslag.

Read more

Kommuniké från Indentive ABs årsstämma 2018

Indentive ABs årsstämma 2018 beslutade om omval av styrelseledamöterna Mattias Andersson, Jan Johansson, Gunnar Jardelöv och Björn Persson. Som styrelsens ordförande valdes Björn Persson. Tidigare styrelseordförande Mikael Hult samt styrelseledamoten Peter Bräck lämnar styrelsen.

Read more