Pressmeddelanden


Indentive inleder samarbete med Irdeto – en internationell aktör inom digital säkerhet

Indentive inleder samarbete med Irdeto, en av världens ledande aktörer inom digital säkerhet. Samarbetet innebär att Indentive implementerar Irdetos säkerhetssystem i IoT-plattformen Connective.

Read more

Uppdaterad finansiell kalender

Styrelsen i Indentive har beslutat att tidigarelägga offentliggörande av bolagets delårsrapporter.  Uppdaterad finansiell kalender återges nedan. Delårsrapport januari - juni 2018:               16 augusti 2018 Delårsrapport januari – september 2018:    6 november 2018  För mer information vänligen kontakta Anders Visell, CEO Indentive Tel: 013- 465 85 06 E-post: anders.visell@indentive.se Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet…

Read more

Umeå Energi lanserar smarta hem-lösning baserad på Indentives IoT-plattform Connective

Nu lanserar Umeå Energi smarta hem-lösningen, Smart Start för privatkunder. Lösningen baseras på Indentives IoT-plattform Connective. Affärsmodellen är licensbaserad och intäkter uppkommer i takt med att privatkunder tecknar startpaket.

Read more

Indentive AB:s kvartalsrapport, januari - mars 2018

FINANSIELLA KOMMENTARER • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 6 053 TSEK (3 312) • Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till -7 041 TSEK (-3 402) • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,13 SEK (-30,23) • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 2 211 TSEK (2 793) • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick…

Read more

Indentive beslutar om företrädesemission om 18,1 MSEK

Styrelsen för Indentive AB (”Indentive” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om 18,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Emissionen”). Emissionsbeslutet fattas med stöd av det bemyndigande som styrelse erhållit vid extra bolagsstämma den 26 april 2018. Företrädesemissionen är via avtal om tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till 60 procent, motsvarande cirka 10,9 MSEK.

Read more