Pressmeddelanden


Över 30 000 nya användare får tillgång till Indentives IoT-plattform

Kalejdo Bredband AB tecknar avtal avseende Sakernas Stadsnät med ServaNet (Sveriges till ytan största kommunala stadsnät) samt med Borlänge Energi (stadsnätet i Borlänge). Tjänsteplattformen som används är Indentives IoT-plattform Connective. ServaNet har över 30 000 anslutna hushåll och företag i södra och mellersta Norrland. Borlänge Energi har cirka 12 000 anslutna användare i sitt nät.

Read more

Indentive inleder samarbete med Irdeto – en internationell aktör inom digital säkerhet

Indentive inleder samarbete med Irdeto, en av världens ledande aktörer inom digital säkerhet. Samarbetet innebär att Indentive implementerar Irdetos säkerhetssystem i IoT-plattformen Connective.

Read more

Uppdaterad finansiell kalender

Styrelsen i Indentive har beslutat att tidigarelägga offentliggörande av bolagets delårsrapporter.  Uppdaterad finansiell kalender återges nedan. Delårsrapport januari - juni 2018:               16 augusti 2018 Delårsrapport januari – september 2018:    6 november 2018  För mer information vänligen kontakta Anders Visell, CEO Indentive Tel: 013- 465 85 06 E-post: anders.visell@indentive.se Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet…

Read more

Umeå Energi lanserar smarta hem-lösning baserad på Indentives IoT-plattform Connective

Nu lanserar Umeå Energi smarta hem-lösningen, Smart Start för privatkunder. Lösningen baseras på Indentives IoT-plattform Connective. Affärsmodellen är licensbaserad och intäkter uppkommer i takt med att privatkunder tecknar startpaket.

Read more

Indentive AB:s kvartalsrapport, januari - mars 2018

FINANSIELLA KOMMENTARER • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 6 053 TSEK (3 312) • Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till -7 041 TSEK (-3 402) • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,13 SEK (-30,23) • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 2 211 TSEK (2 793) • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick…

Read more