Pressmeddelanden


Indentive fördjupar samarbetet med Digital Sports Partner och får order värd 3,3 MSEK

Indentive utökar sitt samarbete med Digital Sports Partner (DSP) som arbetar med innovativa digitala lösningar och infrastruktur inom sportindustrin, däribland Svenska hockeyligan (SHL). Indentive är sedan tidigare vald som utvecklingspartner och nu fördjupas samarbetet ytterligare när man får uppdrag inom apputveckling och design. Ordern är värd drygt 3,3 MSEK och arbetet beräknas pågå under sex…

Read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INDENTIVE AB

Aktieägarna i Indentive AB, org.nr 556840-2076 (nedan kallat Bolaget), kallas härmed till extra bolagsstämma, tisdagen den 13 februari 2018 klockan 11.00 i Bolagets lokaler på Teknikringen 4C i Linköping. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken senast onsdagen den 7 februari 2018. Aktieägare som önskar…

Read more

Indentive får miljonorder. Ska utveckla molnlösning och visualisering av data för byggbranschen

Indentive har fått i uppdrag av InviSense AB att utveckla en intuitiv molnlösning för insamlade mätdata från fuktsensorer samt visualisering av data via en handhållen skanner. Fuktsensorerna används idag inom byggbranschen för att tidigt kunna upptäcka fuktskador i byggnader. Uppdraget är värt ca 1 MSEK.

Read more

Indentive får beställning på  nästa generations digitala TV-lösning

Indentive har fått i uppdrag av it-konsultbolaget Attentec AB att skapa nästa generations IP-TV-lösning. Produkten kommer att levereras till flera områden i Norge såsom offentlig sektor, sjöfarts- och energibranschen (oljeriggningar och kryssningsfartyg) samt till äldrevården och hotellverksamheter. Indentives ansvar är utvecklingen av en webbapp, grafisk design och viss implementering. Arbetet beräknas pågå under perioden januari…

Read more

Indentive förvärvar Vodvision Europe AB

Indentive har tecknat avtal om att förvärva Vodvision Europe AB, som verkar inom tv och telekom. Förvärvet förstärker Indentives organisation, breddar bolagets produktutbud och stärker bolagets position som helhetsleverantör inom Internet of Things (IoT).

Read more