Pressmeddelanden


Indentive får miljonorder. Ska utveckla molnlösning och visualisering av data för byggbranschen

Indentive har fått i uppdrag av InviSense AB att utveckla en intuitiv molnlösning för insamlade mätdata från fuktsensorer samt visualisering av data via en handhållen skanner. Fuktsensorerna används idag inom byggbranschen för att tidigt kunna upptäcka fuktskador i byggnader. Uppdraget är värt ca 1 MSEK.

Read more

Indentive får beställning på  nästa generations digitala TV-lösning

Indentive har fått i uppdrag av it-konsultbolaget Attentec AB att skapa nästa generations IP-TV-lösning. Produkten kommer att levereras till flera områden i Norge såsom offentlig sektor, sjöfarts- och energibranschen (oljeriggningar och kryssningsfartyg) samt till äldrevården och hotellverksamheter. Indentives ansvar är utvecklingen av en webbapp, grafisk design och viss implementering. Arbetet beräknas pågå under perioden januari…

Read more

Indentive förvärvar Vodvision Europe AB

Indentive har tecknat avtal om att förvärva Vodvision Europe AB, som verkar inom tv och telekom. Förvärvet förstärker Indentives organisation, breddar bolagets produktutbud och stärker bolagets position som helhetsleverantör inom Internet of Things (IoT).

Read more

Indentive och Uppsalahem tecknar avtal för leverans av nya digitala tjänster

Indentive ingår ett tillsvidareavtal med det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem där de sistnämnda förvärvar nyttjanderätten till IoT-plattformen ConnectiveTM för 400 000 SEK. Nyttjanderätten ger dem möjligheten att distribuera digitala tjänster till sina kunder, så som smarta hem-tjänster och optimerad fastighetsstyrning som kan minska energiförbrukningen.

Read more

Anders Visell ny vd för Indentive AB

Det nyligen börslistade IoT-bolaget Indentive växlar nu upp och intensifierar sin internationalisering. Som ett led i detta har styrelsen i Indentive AB utsett Anders Visell till ny vd från och med den 12 december 2017.

Read more