Pressmeddelanden


Korrigering av föreslaget incitamentsprogram att beslutas på extra bolagsstämma den 26 april 2018 samt publicering av fullständiga förslag till beslut

Indentive AB publicerar härmed fullständiga förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 26 april 2018. I kallelse till nämnda extra bolagsstämma finns ett förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) samt godkännande av överlåtelse av desamma i punkt 9. Bolaget publicerar härmed förslagsgivaren Mikael Hults fullständiga förslag till beslut och ber aktieägarna notera att…

Read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INDENTIVE AB

Aktieägarna i Indentive AB, org.nr 556840-2076 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 april 2018, ca klockan 13.30 (den extra bolagsstämman kommer hållas direkt efter Bolagets årsstämma som börjar klockan 13.00 vilket framgår av tidigare utsänd kallelse till årsstämman) i Bolagets lokaler på Teknikringen 4C i Linköping. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska…

Read more

Indentive presenterar ny ledningsgrupp

Indentive gör förändringar i ledningsgruppen. Nya i ledningen är V.P Sales, V.P Product Management samt V.P Development. 

Read more

Indentive utökar avtal med Kalejdo Bredband AB gällande TV-plattformen Eagle

Indentive AB har sedan tidigare ingått avtal med Kalejdo Bredband gällande TV-plattformen Eagle. Parterna har nu kommit överens om en uppdatering och utökning av nuvarande avtal som uppskattas vara värt mellan 850 000 – 1 000 000 kr för 2018.

Read more

Kallelse till årsstämma i Indentive AB

Aktieägarna i Indentive AB, org.nr 556840-2076 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 klockan 13.00 i Bolagets lokaler på Teknikringen 4C i Linköping. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast fredagen den 20 april 2018.  Aktieägare som önskar delta på stämman…

Read more