Pressmeddelanden


Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapporten för tredje kvartalet 2019

Artificial Solutions® (FNSE:ASAI (https://finance.yahoo.com/quote/ASAI.ST/?guccounter=1)), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 torsdagen den 14 november 2019 kl 7:30. Delårsrapporten och en kort presentation kommer att finnas tillgängliga på www.artificial-solutions.com/investor-relations. Konferenssamtal Lawrence Flynn, VD och Chris Bushnell, CFO kommer att presentera resultatet vid en telefonkonferens samma dag kl 10.00 CET.…

Read more

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2019

Artificial Solutions® (FNSE:ASAI (https://finance.yahoo.com/quote/ASAI.ST?p=ASAI.ST)), den ledande specialisten på Conversational AI, kommer publicera sin delårsrapport för andra kvartalet 2019 onsdagen den 14 augusti 2019 kl 7:30. Rapport och presentation kommer finnas tillgängliga på  www.artificial-solutions.com/investor-relations. Konferenssamtal och webbsändning Lawrence Flynn, VD och Chris Bushnell, CFO presenterar resultatet vid en kombinerad webbsändning och telefonkonferens samma dag kl 10.00 CET. Konferensen…

Read more

Artificial Solutions inleder partnerskap med Capgemini

Stockholm, 28 juni 2019 – Artificial Solutions (http://www.artificial-solutions.com/)®, ledande inom konversationell AI för företag, meddelar idag att de inleder partnerskap med Capgemini. Partnerskapet ger Capgemini tillgång till Artificial Solutions prisbelönta plattform Teneo® som en del av sina tjänster inom digital transformation. Avancerad konversationell AI spelar en viktig roll i digital transformation. Att leverera skräddarsydd kunddialog, till…

Read more

Artificial Solutions lanserar portal med målet att minimera chatbot-frustration hos utvecklare

Stockholm, 12 Juni 2019 – Artificial Solutions (http://www.artificial-solutions.com/)® (FNSE:ASAI (https://finance.yahoo.com/quote/ASAI.ST?p=ASAI.ST)), ledande inom konversationell AI för företag, meddelar idag att de lanserar portalen Teneo Developers (https://www.teneo.ai/). Portalen är skapad för utvecklare som vill skapa virtuella assistenter med intelligent design och funktion men inte hittat lösningen för att lyckas. “Majoriteten av de verktyg som finns inom området konversationell AI idag…

Read more

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för första kvartalet 2019

Artificial Solutions® (FNSE: ASAI (https://finance.yahoo.com/quote/ASAI.ST?p=ASAI.ST) ), den ledande specialisten på Conversational AI, kommer publicera sin delårsrapport för första kvartalet 2019 tisdagen den 14 april 2019 kl 7:30. Rapport och presentation kommer finnas tillgängliga på www.artificial-solutions.com/investor-relations. (https://www.artificial-solutions.com/investor-relations/om-artificial-solutions) Konferenssamtal Lawrence Flynn, VD & koncernchef och Chris Bushnell, CFO presenterar resultatet vid ett konferenssamtal samma dag kl 10.00 CET. Konferensen…

Read more

Artificial Solutions årsredovisningar för 2016, 2017 och 2018 publicerade

Indentive AB ("Bolaget") offentliggjorde den 28 januari 2019 att Bolaget har ingått ett avtal om att förvärva aktierna i Artificial Solutions Holding ASH AB (”Artificial Solutions”) genom en apportemission (”Transaktionen”), innebärande en ny enhet, Artificial Solutions International AB. På årsstämman i Bolaget den 28 februari 2019 ska beslut fattas om Transaktionen. Artificial Solutions har idag…

Read more

Indentive ingår partnerskap med Peltarion

Indentive inleder samarbete med Peltarion, en ledande aktör inom operationell AI, vilket ytterligare stärker och breddar Indentives erbjudande inom artificiell intelligens. Med den plattform och expertis Peltarion har ger det Indentive ytterligare möjlighet att med Connectives data och AI skapa ytterligare mervärde för användaren, tjänsteleverantören och operatören.

Read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INDENTIVE AB

Aktieägarna i Indentive AB, org.nr 556840-2076 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 januari 2019, klockan 11.00 i Bolagets lokaler på Teknikringen 4C i Linköping.

Read more

Umeå Energi utvecklar tjänst för styrning av fjärrvärme baserad på IoT-plattformen Connective

Indentive har erhållit beställning av Umeå Energi för att integrera Ngenic Tune i IoT-plattformen Connective. Beställningen är värd ca 300 000 kronor.

Read more

Uppsalahem beställer lanseringsprojekt

Indentive har emottagit en beställning från Uppsalahem på tjänsteutveckling inför Uppsalahems planerade lansering av kundnära lösningar baserat på Indentives öppna IoT- och tjänsteplattform Connective™.

Read more

Samarbetsavtal ingånget mellan 11 stadsnät och Kalejdo Bredband AB för utveckling av nya tjänster på Indentives IoT-plattform Connective

Varberg Energi, Mittnät som ägs av sju kommunala stadsnät i Värmland, Dalsland och Dalarna, Borlänge Energi, ServaNet, Umeå Energi och Kalejdo har ingått samarbetsavtal om att utveckla ett antal IoT-tjänster inom konceptet Sakernas Stadsnät, som är en öppen tjänsteplattform för IoT-tjänster. Fler stadsnät är på väg in i samarbetet.

Read more

Umeå Energi satsar på smarta hem i nybyggnation med IoT-plattformen Connective som grund

Umeå Energi genomför i samarbete med Skanska en pilotstudie för att utvärdera digitala tjänster baserade på Connective i nybyggnation. Studien omfattar 42 lägenheter i bostadsrättsföreningen Solterrassen i Umeå.  Målet är att bygga in smart teknologi redan vid nybyggnation och syftet med pilotstudien är att utvärdera plattformen Connective som grund i större projekt.

Read more

Indentive tecknar partneravtal med Artificial Solutions

Indentive inleder samarbete med Artificial Solutions, en av världens ledande aktörer inom AI konversation, en form av artificiell intelligens som möjliggör kommunikation med applikationer, webbplatser och andra enheter via naturligt språk i form av röst-, text-, berörings- och/eller gestinmatning. I och med samarbetet med Artificial Solutions kompletterar Indentive sin plattform och sitt erbjudande till marknaden.

Read more

Indentive släpper Alfa-version av nya Connective 2.0

Indentive har i dagarna släppt den första Alfa-versionen av Connective 2.0. Connective, som är bolagets huvudprodukt, är en öppen IoT-plattform för den svenska och internationella operatörsmarknaden. Produkten ger operatörerna ett verktyg för att erbjuda sina slutanvändare lösningar för smarta hem och andra uppkopplade tjänster. Alfa-versionen av Connective 2.0, som är en större uppgradering av den…

Read more

Indentive offentliggör prospekt

Prospektet avseende företrädesemission i Indentive har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.indentive.se.

Read more

Indentive börjar publicera nyhetsbrev

Vi på Indentive vill berätta mer om vad som händer mellan pressreleaser och kvartalsrapporter. Därför börjar vi nu publicera nyhetsbrev. Genom nyhetsbreven får du en större inblick i vad som händer på bolaget – hur medarbetarnas vardag ser ut, hur vi jobbar, pågående case och mycket mer. Vi vill kort sagt visa vad som gör oss…

Read more