Pressmeddelanden


Indentive offentliggör prospekt

Prospektet avseende företrädesemission i Indentive har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.indentive.se.

Read more

Indentive börjar publicera nyhetsbrev

Vi på Indentive vill berätta mer om vad som händer mellan pressreleaser och kvartalsrapporter. Därför börjar vi nu publicera nyhetsbrev. Genom nyhetsbreven får du en större inblick i vad som händer på bolaget – hur medarbetarnas vardag ser ut, hur vi jobbar, pågående case och mycket mer. Vi vill kort sagt visa vad som gör oss…

Read more

Indentive levererar IoT-plattform till invånare i Jönköpings kommun genom samarbete med Jönköping Energi och Kalejdo bredband

Det snabbväxande techbolaget Indentive har tillsammans med Kalejdo bredband tecknat avtal med det kommunalägda bolaget Jönköping Energi. Det betyder att invånare i Jönköping kommun får en helhetslösning för Internet of Things (IoT) i sitt stadsnät. Vinsterna med lösningen väntas bli många; effektiviserade samhällsfunktioner, tryggare omsorg och smarta hem-tjänster som ska förenkla vardagen för kommunen och…

Read more

Korrigering: Indentive har godkänts för listning på Nasdaq Stockholm

Tidigare meddelande hänvisade till att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Indentive för handel, korrekt är att Nasdaq First North har godkänt bolaget för handel. I detta korrigerande meddelande adderas även ett tillägg gällande handel av bolagets teckningsoption. ”EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA…

Read more

Indentive har godkänts för listning på Nasdaq Stockholm

”EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.”

Read more

Eva Holmgren avgår som styrelseledamot för Indentive

Indentive meddelar idag att Eva Holmgren avgår som ledamot i Indentive ABs styrelse. Det är på egen begäran som Holmgren väljer att avsluta sitt uppdrag i förtid och anledningen är hög arbetsbelastning. 

Read more

Erbjudandet i Indentive AB kraftigt övertecknat inför listning på Nasdaq First North

Erbjudandet i Indentive AB (”Indentive” eller ”Bolaget”) inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev kraftigt övertecknat. Genom nyemissionen i erbjudandet tillförs Bolaget cirka 30 MSEK samt därutöver en övertilldelningsoption om cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader. Beräknad första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North är den 13 november 2017, under förutsättning…

Read more

Indentive utses till Gasellföretag för andra året i rad

Indentive är ett av Sveriges snabbast växande techbolag och utses för andra året i rad till Gasellföretag av Dagens Industri. Tillsammans med andra utnämnda Gaseller i Östergötland kommer de att hyllas på en gala i Linköping den 18 oktober.

Read more

Indentive levererar Internet of Things-plattform till Varbergs kommun genom samarbete med Kalejdo Bredband

Det snabbväxande techbolaget Indentive har tillsammans med Kalejdo bredband tecknat avtal med det kommunalägda bolaget Varberg Energi. Det innebär att de gör det möjligt för Varberg att bli den första kommunen i landet som får en helhetslösning för Internet of Things (IoT) i sitt stadsnät. Vinsterna är många; effektiviserade samhällsfunktioner, tryggare omsorg och smarta hem-tjänster…

Read more

Aggregate Media investerar i IoT-bolaget Indentive

I onsdags, den 4 okt, offentliggjorde techbolaget Indentive sitt prospekt inför listning på Nasdaq First North. Aggregate Media väljer att investera 4,5 miljoner SEK i det snabbväxande bolaget.

Read more