Pressmeddelanden


Indentive tecknar partneravtal med Artificial Solutions

Indentive inleder samarbete med Artificial Solutions, en av världens ledande aktörer inom AI konversation, en form av artificiell intelligens som möjliggör kommunikation med applikationer, webbplatser och andra enheter via naturligt språk i form av röst-, text-, berörings- och/eller gestinmatning. I och med samarbetet med Artificial Solutions kompletterar Indentive sin plattform och sitt erbjudande till marknaden.

Read more

Indentive släpper Alfa-version av nya Connective 2.0

Indentive har i dagarna släppt den första Alfa-versionen av Connective 2.0. Connective, som är bolagets huvudprodukt, är en öppen IoT-plattform för den svenska och internationella operatörsmarknaden. Produkten ger operatörerna ett verktyg för att erbjuda sina slutanvändare lösningar för smarta hem och andra uppkopplade tjänster. Alfa-versionen av Connective 2.0, som är en större uppgradering av den…

Read more

Indentive offentliggör prospekt

Prospektet avseende företrädesemission i Indentive har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.indentive.se.

Read more

Indentive börjar publicera nyhetsbrev

Vi på Indentive vill berätta mer om vad som händer mellan pressreleaser och kvartalsrapporter. Därför börjar vi nu publicera nyhetsbrev. Genom nyhetsbreven får du en större inblick i vad som händer på bolaget – hur medarbetarnas vardag ser ut, hur vi jobbar, pågående case och mycket mer. Vi vill kort sagt visa vad som gör oss…

Read more

Indentive levererar IoT-plattform till invånare i Jönköpings kommun genom samarbete med Jönköping Energi och Kalejdo bredband

Det snabbväxande techbolaget Indentive har tillsammans med Kalejdo bredband tecknat avtal med det kommunalägda bolaget Jönköping Energi. Det betyder att invånare i Jönköping kommun får en helhetslösning för Internet of Things (IoT) i sitt stadsnät. Vinsterna med lösningen väntas bli många; effektiviserade samhällsfunktioner, tryggare omsorg och smarta hem-tjänster som ska förenkla vardagen för kommunen och…

Read more

Korrigering: Indentive har godkänts för listning på Nasdaq Stockholm

Tidigare meddelande hänvisade till att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Indentive för handel, korrekt är att Nasdaq First North har godkänt bolaget för handel. I detta korrigerande meddelande adderas även ett tillägg gällande handel av bolagets teckningsoption. ”EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA…

Read more

Indentive har godkänts för listning på Nasdaq Stockholm

”EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.”

Read more

Eva Holmgren avgår som styrelseledamot för Indentive

Indentive meddelar idag att Eva Holmgren avgår som ledamot i Indentive ABs styrelse. Det är på egen begäran som Holmgren väljer att avsluta sitt uppdrag i förtid och anledningen är hög arbetsbelastning. 

Read more

Erbjudandet i Indentive AB kraftigt övertecknat inför listning på Nasdaq First North

Erbjudandet i Indentive AB (”Indentive” eller ”Bolaget”) inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev kraftigt övertecknat. Genom nyemissionen i erbjudandet tillförs Bolaget cirka 30 MSEK samt därutöver en övertilldelningsoption om cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader. Beräknad första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North är den 13 november 2017, under förutsättning…

Read more

Indentive utses till Gasellföretag för andra året i rad

Indentive är ett av Sveriges snabbast växande techbolag och utses för andra året i rad till Gasellföretag av Dagens Industri. Tillsammans med andra utnämnda Gaseller i Östergötland kommer de att hyllas på en gala i Linköping den 18 oktober.

Read more