Vägen till börsen

Måndagen 13 november var det Indentives dåvarande vd Lars-Thomas Rasmussen som fick ringa i klockan för att öppna handeln på Nasdaq First North Stockholm. Ringningen bekräftade att Indentive blivit listade.

Luften fylldes av konfetti och vi skålade i champagne för listningen och våra 2 500 aktieägare”, berättar styrelseordförande Mikael Hult.

Det var våren 2016 som Indentives styrelse tog beslutet att arbeta för en listning hösten 2017. Indentive hade nyligen inlett en kraftig expansion i samband med satsningen på att utveckla plattformen Connective. Därför behövde den finansiella styrkan öka och bolaget genomförde på egen hand en mindre emission, en så kallad pre-IPO och tog in drygt 16 miljoner kronor.

Tidigt i processen tog företaget hjälp av Jan Johansson som har en gedigen bakgrund inom finansvärlden, bland annat från Sparbanken och som grundare och vd för Alfred Berg fondkommission och Stockholm Fondkommission. Jan ingår sedan stämman i juni 2017 i Indentives styrelse.

“Tillsammans med Jan träffade vi olika finansiella aktörer för att se vilken väg som var mest lämpad för bolaget”, säger Mikael Hult.

I våras togs beslutet att lista bolaget på Nasdaq First North. Som finansiell rådgivare anlitades Remium. Nu vidtog ett intensivt arbete att skriva prospekt och träffa tänkbara investerare.

“Flera av oss, och framförallt styrelseledamoten (numera även bolagets vd) Anders Visell, ägnade en stor del av sommaren åt att skriva och korrekturläsa prospektet”, berättar Mikael Hult.

I början av augusti var prospektet klart och kunde lämnas till Finansinspektionen för godkännande. Efter några rundor med kompletteringar och korrigeringar fick även Nasdaq ta del av texten.

Så kom äntligen godkännandet från FI och då drog ett ännu intensivare arbete igång. Det var dags att träffa potentiella investerare som var beredda att ingå teckningsförbindelse.

Finansiella rådgivaren Remium hade huvudansvaret för detta, men även Indentives grundare och dåvarande vd Lars-Thomas Rasmussen arbetade hårt och genomförde många presentationer på kort tid.

“Trots hårt arbete av både Lars-Thomas Rasmussen och Remium, så lyckades inte Remium särskilt väl med sitt uppdrag”, konstaterar Mikael Hult.

Lyckligtvis kunde Indentive själva, inte minst med hjälp av Jan Johanssons stora kontaktnät, få fram många teckningsförbindelser. När förbindelserna nått en bit över 12 miljoner kronor, motsvarande drygt en tredjedel av emissionen, drog den officiella emissionsprocessen igång.

Under två intensiva och nervösa veckor i oktober kunde Indentive följa hur antalet teckningsanmälningar strömmade in.

“Till vår stora glädje var intresset för bolaget så stort att emissionen blev kraftigt övertecknad”, säger Mikael Hult.

Målet med emissionen var 30 miljoner kronor. Tack vare det stora intresset kunde möjligheten till 15 procents övertilldelning utnyttjas och det innebar sammanlagt 34,5 miljoner kronor brutto, varav 4,5 miljoner tackandes av bolaget Aggregate igenom kvittning av framtida annonsutrymme i media.

Efter att teckningsanmälningarna justerats så att alla som tecknat fick tilldelning, men med kraftig reduktion på grund av överteckningen, kunde registreringen av emissionen genomföras och aktierna skickas ut. Sedan var det alltså dags att ringa i klockan på Nasdaq, kl 9.00 måndagen 13 november.

“Nu är vi tillbaka i vardagen igen och jobbar långsiktigt för att skapa aktieägarvärde”, sammanfattar Mikael Hult.

Read more news