TH1NG förvärvar Indentive

Genom ett strategiskt förvärv av IoT-bolaget Indentive stärker TH1NG sin position som marknadens självklara leverantör av IoT-tjänster.

”Vi har utvärderat Indentive och deras tekniska samt grafiska användarlösningar under en längre tid och diskuterat ett möjligt förvärv av bolaget. Nu lyckades vi genomföra en affär och stärker därmed vår position ytterligare inom användarvänliga lösningar som kompletterar vår befintliga IoT-plattform på ett mycket bra sätt, säger Klas Westholm, VD för TH1NG”

Affären sker genom en s.k. inkråmsaffär där TH1NG köper rättigheterna till samtliga Indentives plattformar. Klas Westholm blir VD för Indentive och styrelsen blir densamma som i TH1NG.

TH1NG etablerar nu kontor och verksamhet i Linköping där fortsatta investeringar kommer göras för att ytterligare utmana marknaden med enkla och värdeskapande IoT-tjänster.

Read more news