Ledning

Indentive CEO Anders Visell

Anders Visell

CEO sedan 2017

Född:
1964

Utbildning:
IHM Business School i Örebro

Tidigare befattningar och erfarenheter:
Anders Visell har haft ledande befattningar i både noterade och onoterade bolag. Han har bland annat varit affärschef för Telias IP-TV, teknisk chef på Comhem och har i Science Park Mjärdei (Linköping) varit VD för Zenterio Services och 27 M Group. Hans senaste position var som VD för Vodvision Europe AB. Anders har varit aktiv på operatörssidan och har en gedigen erfarenhet av etablering av internationella affärer. Han har även en lång erfarenhet av styrelsearbete utifrån sina roller som VD och styrelseledamot. Anders var styrelseledamot i Indentive innan han blev VD för bolaget.

Aktieinnehav per den 2018-03-21:
111.055 aktier av serie B, 300 teckningsoptioner (TO2016/19) avseende aktier av serie B i bolaget som berättigar till teckning av 7500 aktier av serie B samt 107.555 teckningsoptioner (TO1) vilka berättigar till teckning av 21.511 aktier av serie B. Visells aktier och teckningsoptioner TO1 förvaltas av Connova Holding AB.Indentive CFO Ulrika Andersson

Ulrika Andersson

CFO sedan 2016

Född:
1972

Utbildning:
Ekonomie magister vid Linköpings Universitet samt studier i juridik, pedagogik och ledarskap vid Linköpings Universitet

Tidigare befattningar och erfarenheter:
Ulrika Andersson har arbetat som auktoriserad revisor. Ulrika har även arbetat som konsult inom ekonomistyrning, rapportering och koncernredovisning. Hon har erfarenhet från både noterade och onoterade bolag.

Aktieinnehav per den 2018-03-21:
6 200 aktier av serie B, 300 teckningsoptioner (TO2016/19) som berättigar till teckning av 7 500 aktier av serie B samt 1 200 teckningsoptioner TO1 vilka berättigar till teckning av 240 aktier av serie B.
Indentive VP Product Management John Rönnbäck

John Rönnbäck

V.P Product Management sedan 2017

Född:
1964

Utbildning:
Civilingenjör Computer Science and Engineering vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg samt studier i medicin vid Göteborgs Universitet

Tidigare befattningar och erfarenheter:
John Rönnbäck har lång erfarenhet från produktutveckling inom mjukvaruindustrin där han innehaft roller som produktägare, projektledare, utvecklingschef och förändringsledare. Senast kommer han från Tieto och en roll som utvecklingschef inom området IT-system för hälsa- och sjukvård.

Aktieinnehav per den 2018-03-21:
45.290 aktier av serie B, 70 teckningsoptioner (TO2016/19) vilka berättigar till teckning av 1750 aktier av serie B samt 1.250 teckningsoptioner (TO1) vilka berättigar till teckning av 250 aktier av serie B.Indentive VP Sales Jens Gabrielsson

Jens Gabrielsson

V.P Sales sedan 2018

Född:
1970

Utbildning:
Informatik/ADB vid Linköpings Universitet samt diverse ledarskaps och sälj-program på Nokia och Motorola

Tidigare befattningar och erfarenheter:
Jens Gabrielsson har innehaft flera chefs- och säljroller på bland annat Nokia, Motorola och Zenterio. Han har en gedigen erfarenhet av försäljning mot telekomoperatörer och operatörer inom betal-TV på en global marknad. Han kommer senast från en position som COO på Vodvision Europe AB.

Aktieinnehav per den 2018-03-21:
59.000 aktier av serie B samt 59.000 teckningsoptioner (TO1) vilka berättigar till teckning av 11.800 aktier av serie B. Gabrielssons aktier och teckningsoptioner TO1 förvaltas av Connova Holding AB.Peter Paunonen

Utvecklingschef sedan mars 2019

Texten uppdateras inom kortIndentive VP Sales Jens Gabrielsson

Emil Linnerman

V.P. Human Resources sedan juni 2018

Född:
1982

Utbildning:
Examen i beteendevetenskap med inriktning organisation och ledarskap från Linköpings universitet.

Tidigare befattningar och erfarenheter:
Har arbetat som chef inom HR-området sedan 2005, med erfarenhet både från privat och offentlig sektor. Kommer senast från Region Östergötland och uppdraget som Enhetschef för HR-stöd.