Vår app ”Levnadsberättelser” lockar fram minnet hos äldre

Kerstin och Josephine, Linköpings kommun

Under hösten lanserades appen ”Levnadsberättelser” som vi skapade på uppdrag av Omsorgskontoret i Linköpings Kommun, Lärcenter för god demensvård och Vardaga. Appen ska bidra till en mer individanpassad vård och högre livskvalitet för äldre eller personer med demenssjukdom och syftet med appen är att skapa goda stunder. I appen samlas berättelser från livet i form av bilder, texter eller musik. Det kan till exempel vara favoritmusik eller semesterbilder från förr. Den digitala berättelsen stimulerar minnet hos äldre eller personer med demenssjukdom och fungerar som ett stöd för omsorgspersonal och närstående, och kan bidra till att skapa meningsfulla aktiviteter.

 

Hittills har det varit en testperiod för appen och vi blev nyfikna på hur den fungerade i praktiken – för vi tror ju att teknik är nyckeln till en bättre och mer effektiv vård. Vi ringde därför upp Kerstin och Josephine på Linköpings kommun för att få reda på hur de tycker att den fungerar. De sa såhär:

Det är tydligt att minnen lockas fram tack vare appen, och många minnen leder till skratt och glädje. Det är ofta lättare för personer med en demenssjukdom att minnas från förr än i närtid, men appen hjälper oss också i arbetet med personernas närminne. Vi kan exempelvis lägga in ljud och bilder som vi använder för att berätta om gårdagens skogspromenad.

Hur har anhöriga reagerat på appen som vårdverktyg?
Det har bara varit positiv respons och de tycker idén är bra. Appen lockar fram goda minnen och underlättar samtalet. Den bidrar till att skapa en härlig stund. Vi har också berättat om appen och hur den fungerar på våra möten med anhöriga, och även de som inte testat den ännu är väldigt positiva. Många gånger när anhöriga är på besök kretsar mycket av konversationen kring att bland annat leta efter borttappade saker. Med hjälp av appen finns istället möjlighet att prata om minnen och händelser och mötet blir mer givande.

Hur underlättar appen för er?
Förutom att det blir mycket roligare att jobba med glada personer så är den smidig att använda. Den är enkel att hantera och allt finns på ett och samma ställe, istället för att vi ska leta efter fotoalbum, anteckningar och skivor på olika platser. Det leder till spontansamtal och vi får en bättre relation med personerna. Sedan har vi också möjlighet att lära känna dem på ett bättre sätt. Vi ser verkligen fram emot att börja använda den i alla våra verksamheter inom äldreomsorgen.

Här kan du läsa mer om appen: Affärsliv.com

Read more news