Vem är vår nya VD?

Anders föddes i Motala år 1964. Han var nummer tre i syskonskaran som bestod av två systrar. Anders intog dock snabbt nummer ett – i bortskämdhet av både systrarna och föräldrarna.

Idrott och datorer har alltid varit Anders stora intressen och han har varit aktiv i de flesta idrotter – utförsåkning, tennis, badminton, bandy, golf och vattenskidor. Den sport han blev mest passionerad för blev golf, som han fortfarande är aktiv i, bl.a. genom att tävla i Svenska Seniortouren, klass H50. Dock har vattenskidor en speciell plats i hans hjärta – det var genom den som han träffade sin fru. Idag har de två barn och en hund.

Anders har under sin tid som yrkesverksam bott på flera platser, bl.a. i Motala, Linköping, Stockholm och London. Sedan cirka 10 år tillbaka bor han söder om Linköping, i ett samhälle som heter Bestorp – eller ”in the middle of nowhere”, som hans barn säger.

Anders har arbetat i många bolag, stora och små, noterade och onoterade. Han har haft flera olika roller men har under den senaste tiden varit VD på Vodvision Europé och COO på Zenterio. Gemensamt för rollerna har varit att skapa tillväxt och förändring samt skapa ordning och reda. Just ordning och reda är något som är viktigt för Anders.

Som person tycker Anders att han är en ”typisk säljare”, tillika möjlighetsorienterad. Han lever efter mottot att inget är omöjligt, men tillägger att han har ytterligare ett motto – ”om det inte är en större katastrof så kan vi lösa problemet”.

Anders och Indentive

Anders lärde känna Indentive redan när det startade. Han var vid det tillfället VD för ett bolag i MjärdeviScience Park (en forskningspark inom IT) i Linköping. Han ville hyra in experthjälp kring digitaltv-boxar och hittade två excellenta resurser hos Indentive. Nästa kontakt kom några år senare, närmare bestämt 2016. Då inleddes en dialog gällande ett styrelsearbete. Den 13 juni i år blev Anders invald i Indentives styrelse. Företaget hade då startat sin väg mot börsen och den första tiden arbetade Anders mycket med prospektet. Det gav honom en bra bild av företaget och om marknaden inom Internet of Things (IoT).

Anders, Indentive och framtiden

Den 11 december 2017 utsågs Anders till ny VD för Indentive. Med sig i bagaget har han en bred erfarenhet från telekombranschen, från ledande roller på bolag i olika storlekar och från att ha arbetat mycket med internationella affärer. Han har också varit med i omfattande förändringsarbeten.

Anders tankar och visioner för Indentive håller nu på att ta form. Nu skapas planer och konkreta handlingar och han ser fram emot att leda bolaget in i framtiden – mot de mål som de just nu håller på att staka ut.

Read more news