Finansiell Kalender

2018

13 februari 2018 – Extra Bolagsstämma
14 februari 2018 – Bokslutskommuniké 2017
26 mars 2018 – Årsredovisning 2017
26 april 2018 – Årsstämma
24 maj 2018 – Delårsrapport Q1, 1 januari – 31 mars 2018
16 augusti 2018 – Delårsrapport Q2, 1 januari – 30 juni 2018
6 november 2018 – Delårsrapport Q3, 1 januari – 30 september 2018