Bolagsstämmor

Extra Bolagsstämma Indentive Värdepapper AB 5 november 2019

Extra Bolagsstämma Indentive Värdepapper AB 16 oktober 2019

Extra Bolagsstämma Indentive Värdepapper AB 16 maj 2019

Årsstämma 28 februari 2019

Extra Bolagsstämma 28 januari 2019

Extra Bolagsstämma 26 april 2018

Årsstämma 26 april 2018

Extra Bolagsstämma 13 februari 2018

Extra Bolagsstämma 14 augusti 2017

Årsstämma 13 juni 2017