Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalets utveckling 2011-2017. Angivet i SEK.

ÅrFörändring Ökning av aktiekapital
Aktiekapital
Förändring av antal aktierTotalt antal aktierA-aktierB-aktierKvotvärde
2011Bolagets bildande50 00050 00050 00050 00050 000-1,00
2014Split-50 00050 000100 000100 000-0,50
2015Nyemission3 45053 4506 900106 900100 0006 9000,50
2016Nyemission54053 9901 080107 980100 0007 9800,50
2016Nyemission2 28056 2704 560112 540100 00012 5400,50
2016Fondemission506 430562 7001 012 8601 125 4001 000 000125 4000,50
2016Sammanläggning-562 700-1 012 860112 540100 00012 5405,00
2017Nyemission205 265767 96541 053153 593100 00053 5935,00
2017Split-767 9653 686 2323 839 8252 500 0001 339 8250,20
2017Nyemission*383 333,41 151 298,41 916 6675 756 4922 500 0003 256 4920,20

*Varav 4689 aktier, motsvarande aktiekapital om 937,80 SEK, är under pågående registrering hos Bolagsverket