Är det verkligen framtidens teknik om vi inte ser kundnyttan?

Spaning från CES 2018, Las Vegas

Fyra dagar av sorl, innovation och de mest galna tekniska prylar man kan tänka sig. Vi var på plats i Las Vegas för att besöka CES, världens största teknikmässa, där allt handlar om framtidens teknik. Och det är i framtiden de flesta befinner sig, bland robotar och uppkopplade prylar. Men vad som slog oss där och då, är att trots att mässan huvudsakligen är till för att utveckla teknik för människor, är det förvånansvärt få som lyfter värdet och nyttan med tekniken.

 

CES är världens största teknikmässa med konsumentinriktning. Hit kommer stora och små företag från hela världen för att visa den senaste tekniken mot konsumentmarknaden. Med tanke på inriktningen på mässan upplevde vi det märkligt att så många pratade ett komplicerat tekniskt språk, som gemene man säkerligen inte förstår. Vi ser på teknik som något som skapar nytta och kundvärde, effektiviserar och hjälper. För vad blir värdet av våra tekniska lösningar om det bara är en grupp tekniknördar som förstår? Här behöver vi som verkar i området översätta tekniken till ett konsumentorienterat språk.

Under mässan såg vi några tydliga trender som verkligen kan leda till samhälls- och kundnytta. Röststyrning med AI (Artificiell Intelligens) är en av dem, och något som snart finns i allas hem på ett eller annat sätt. Istället för att knappa på telefonen eller ringa samtal pratar vi direkt med väggar eller vitvaror för att beställa produkter eller tjänster, pratar med vänner eller skickar mail. Snart flyttar Siri hem till oss alla. Men för att nyttja det maximalt och på bästa sätt behöver folket förstå varför de ska ha det och hur det kan användas. De bästa lösningarna skapas när användaren involveras och påverkar.

Även IoT inom hälsa och sjukvård fick stort utrymme på mässan. Det visades upp flertalet lösningar för hur hälsa och sjukvård kan bli snabbare, effektivare och mer individanpassad. Det här är ett område som vi spår kommer växa snabbt och är något som engagerar gemeneman. Här finns utrymme för stora innovationer. Redan nu kan vi mäta vårt unika behov av vitaminer, mineraler, sömn, mediciner m.m. med hjälp av chip eller klockor. En aktuell debatt kopplat till sjukvård handlar om vårdköer. Flera tekniska lösningar finns, men det är inte helt anpassat efter verkligheten. Återigen – hur får vi alla användare att förstå nyttan med tekniken och därmed bidra till utvecklingen? Hur kan vårdköer bli ett minne blott?

Även säkerhet är ett omdebatterat ämne och många känner sig bekymrade över utvecklingen. Hackerattacker och cyberhot har trängt sig in i dagspressen på ett obehagligt sätt. Detta ligger självklart högt på mångas agendor, inklusive vår egen. Om inte konsumenterna känner sig trygga bromsas hela teknikutvecklingen. Vi arbetar därför ständigt med området. Men trots den stora oron var det få under mässan som lyfte säkerhet ur ett kundperspektiv. Irdeto, ett spännande företag inom säkerhetslösningar, har genomfört en undersökning där hela 90 % av konsumenterna tycker att säkerhet ska vara inbyggt i uppkopplade prylar. Betyder det att vi helst bara vill att det ska funka och finnas integrerat i allt vi köper? Om säkerhet ska ses som en hygienfaktor, krävs det att vi företag som levererar produkter och tjänster inom IoT har full koll, och dessutom kan kommunicera nyttan och värdet av säkerhetslösningen på ett trovärdigt sätt. Först då känner sig kunden trygg.

Vi lämnade Las Vegas med nya idéer, spaningar och spännande kontakter. Vi blev återigen påminda om hur viktigt det är att fortsätta prata om nyttan och värdet med teknik. Och förhoppningsvis är Indentive som företag lite mer känt idag än det var innan vi åkte över Atlanten.

Jens Gabrielsson,
VP International Sales, Indentive AB

Read more news